ηλεκτρονικά βιβλία

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Ένα πρωτοποριακό ψηφιακό περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας της επιχείρησής σας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDΑΤΑ της Α.Α.Δ.Ε., που αυτοματοποιεί και απλοποιεί τις απαιτούμενες διαδικασίες. myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα…