ενεργό συμβόλαιο singularlogic

7 λόγοι για να έχετε ενεργό Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων

Ενεργό συμβόλαιο 7 λόγοι Ενεργό συμβόλαιο στην SinguLarlogic 7 λόγοι Οι επιχειρήσεις στηρίζουν την καθημερινή τους λειτουργία στο πληροφοριακό τους σύστημα. Η υλοποίηση της στρατηγικής τους και η ικανότητα τους να ανταποκρίνονται στις συνεχείς προκλήσεις απαιτεί ένα εξελισσόμενο λογισμικό. H SingularLogic, εξελίσσει διαρκώς την πλατφόρμα λογισμικού Galaxy, παρέχοντας ένα συνεχώς επικαιροποιημένο και σύγχρονο λογισμικό. Με ενεργό το…